Propozycje wykładów

Czas na jeden wykład to maksymalnie 60 minut. Pierwsze 45 minut na prezentację a następne 15 minut a pytania od publiczności. Gdy wykład się przedłuży musi zostać zatrzymany po 60 minutach aby pozwolić kolejnym prelegentowm na przygotowanie się do swojego wykładu.